วัดหนองรี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองรี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  038551542
latitude :  13.74
longitude :  101.35
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :293