หน้าแรก > ภาคกลาง > อ่างทอง > แสวงหา > แสวงหาธรรมชาติฟาร์ม
แสวงหาธรรมชาติฟาร์ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แสวงหาธรรมชาติฟาร์ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  26/1 หมู่ 4 ต. ศรีพราน อ. แสวงหา จ.อ่างทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  065 935 8978
latitude :  14.72
longitude :  100.32
รายละเอียด :  แสวงหาธรรมชาติฟาร์ม แสวงหาธรรมชาติ สร้างขึ้นด้วยความรักในธรรมชาติ ของเจ้าของฟาร์ม โดยมุ่งหวังว่า อยากให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรสำหรับเด็ก และเป็น Farm Retreat ให้คนทั่วไป ที่แสวงหาธรรมชาติ ได้ใกล้ชิดกับผืนนา ต้นไม้ สัตว์ต่างๆ ที่ธรรมชาติสรรค์สร้างมาให้เรา ที่ดินแปลงนี้ สร้างขึ้นตามคำสอนของพ่อหลวง ร9 โดยมี 30% ใช้ขุดเป็นสระน้ำ 30% เป็นผืนนา30%เลี้ยงสัตว์ปลูกพืชผักสวนครัวและ 10% ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ทุกวันนี้คนทั่วไปต่างมีความเครียดจากการเดินทาง และการใช้ชีวิตในเมืองหลวง และเราเชื่อว่า เมื่อมีเวลา ทุกคนล้วนแต่อยาก ?แสวงหาธรรมชาติ? เพื่อชาร์จพลังชีวิต เติมพลังใจ ให้มีแรงสู้กันต่อไป จึงเป็นที่มาของชื่อฟาร์ม ?แสวงหา ธรรมชาติ? เจ้าของฟาร์มก็ยังหวังว่า ฟาร์มแห่งนี้ จะเป็นที่พักกายพักใจในยามแก่ชรา บางครั้งชีวิตคนเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมาย ไปกว่า การได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ได้ใช้เวลากับคนที่เรารัก สิ่งที่มีค่ามากมายกว่าเงินทองก็คือ ?เวลา? โดยทฤษฎี 30/30/30/10 ของพ่อหลวง ร 9 นั้น หากเราได้ทำตามแล้ว ไม่มีวันอดตาย เพราะในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ทำเหลือ เราก็ขาย นี่คือวิถีชีวิต ที่พอเพียงอย่างแท้จริง 26/1 หมู่ 4 ต. ศรีพราน อ. แสวงหา จ.อ่างทอง 065 935 8978
การเดินทาง :  -รถยนต์ส่วนบุคคล -รถจักรยานยนต์ -จักรยาน

จำนวนผู้เข้าชม :21