หน้าแรก > ภาคกลาง > สระบุรี > เสาไห้ > ตลาดริมน้ำวัดปากบาง
ตลาดริมน้ำวัดปากบาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดริมน้ำวัดปากบาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ตลาดวัดน้ำวัดปากบาง หมู่ที่ 3 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  ตลาดริมน้ำวัดปากบาง เป็นตลาดสินค้าชุมชนของชาวบ้าน หมู่ท่ี 3 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เปิดขายทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ต้้งแต่เช้า เวลา 06.30 น.
การเดินทาง :  มีการคมนาคมทางบกได้ 2 เส้นทาง คือ 1. ถนนสายดาวเรือง - บ้านยาง มีรถประจำทาง 2 แถวใหญ่ สายสระบุรี - บ้านยาง 2. ถนนพัฒนพงษ์ มีรถประจำทาง รถบัส สายสระบุรี - ท่าลาน รถสองแถวสายสระบุรี - บ้านชุ้ง (แยกจากถนนพัฒนพงษ์เข้าบ้านชุ้ง) รถสองแถวสายสระบุรี - หนองกระเบา แยกจากถนนพัฒนพงษ์เข้าบ้านหนองกระเบา)

จำนวนผู้เข้าชม :3