ค้นหาข้อมูล อปท.


ลำดับ จังหวัด อำเภอ อปท. รายละอียด
 1   สมุทรปราการ   เมืองสมุทรปราการ   เทศบาลนครสมุทรปราการ     
 2   สมุทรปราการ   เมืองสมุทรปราการ   เทศบาลตำบลด่านสำโรง     
 3   สมุทรปราการ   เมืองสมุทรปราการ   เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ     
 4   สมุทรปราการ   เมืองสมุทรปราการ   เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ     
 5   สมุทรปราการ   เมืองสมุทรปราการ   อบจ.สมุทรปราการ     
 6   สมุทรปราการ   เมืองสมุทรปราการ   เทศบาลตำบลแพรกษา     
 7   สมุทรปราการ   เมืองสมุทรปราการ   เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่     
 8   สมุทรปราการ   เมืองสมุทรปราการ   เทศบาลเมืองแพรกษา     
 9   สมุทรปราการ   เมืองสมุทรปราการ   อบต.บางโปรง     
 10   สมุทรปราการ   เมืองสมุทรปราการ   เทศบาลตำบลบางปู     
    หน้าที่   1 ถึง 10 จาก 7849