ชุดความรู้ / Toolkits

กฎหมายและระเบียบ

ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนฯ 12

คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ

มาตรฐานการบริการสาธารณะ

งานวิจัยศึกษา

สาระน่ารู้เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถจ.สงขลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

อ่านต่อ >>

สถจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการตรวจติดตามตลาดในพื้นที่จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ >>

เรียนและทดสอบความรู้กับ Local Mooc